Infographic is meer dan een plaatje maken

infographic incident gevaarlijke stoffen
infographic incident gevaarlijke stoffen

‘Tekst is dood’. Een plaatje helpt om bij informatie-obesitas de boodschap over te brengen, op een manier waarop het meest belangrijke beklijft in de hoofden van mensen. Bovenstaande infographic heb ik samen met Loek Weijts gemaakt om aan mensen duidelijk te maken dat ze bij een incident met gevaarlijke stoffen niet moeten gaan filmen en posten op social media, maar WEG MOETEN GAAN bij het incident, het liefst NAAR BINNEN…

Sluit ramen en deuren!

Naast de waarschuwing staan de belangrijkste vormen waarop je gealarmeerd wordt op de graphic en helemaal rechts staat het handelingsperspectief, of in gewone mensentaal ‘wat moet je doen als er een incident is met gevaarlijke stoffen’. Het is een moderne variant op het bekende: ‘ga naar binnen, sluit ramen en deuren, zet de radio aan’. De infographic is nodig omdat omstanders niet meer vanzelfsprekend het gewenste gedrag vertonen bij een incident met gevaarlijke stoffen: ze gaan juist naar de crisisplek toe en willen kijken, filmpjes maken en die delen op sociale media ‘ik was er bij!’…dat is gevaarlijk. Met deze infographic doen hulpverleners een beroep op burgers: ga weg, en breng jezelf en minder zelfredzamen in veiligheid’.

Proces is belangrijk
Ik heb de opdracht bij de opdrachtgevers ‘opgehaald’, een analyse gemaakt, gezamenlijke uitgangspunten opgesteld en gedeeld, Loek gebriefd en concepten steeds afgestemd met de vijf veiligheidsregio’s. Hiervan heb ik geleerd dat het proces net zo belangrijk is als de infographic zelf…zonder goede afstemming en procesbegeleiding kan er wel een product liggen, maar dreigt het risico dat niet alle partijen tevreden zijn met het eindresultaat en dus dat het door hen niet gebruikt gaat worden. Dat is het doel in een situatie waarin samenwerking tussen verschillende organisaties het uitgangspunt is: een effectief communicatiemiddel maken dat kan rekenen op draagvlak bij alle opdrachtgevers.

Denk je ook aan het maken van een infographic, dan heb ik hier tien tips voor je uit de praktijk:

10 tips bij het maken van een infographic:

  • Focus op één onderwerp
  • Check de inhoud met de experts: klopt het met de werkelijkheid?
  • Gebruik zo min mogelijk tekst
  • Houd de infographic zo ‘leeg’ mogelijk, het moet geen zoekplaat worden, tenzij het functioneel is, bijvoorbeeld om te laten zien hoe complex iets is. De ‘flow’ van informatie en beeld, het verhaal, moet makkelijk te volgen zijn
  • Zorg voor duidelijk herkenbare, voor de doelgroep aansprekende situaties/setting
  • Zorg voor een pakkende kop
  • Maak de infographic niet te breed of te lang, denk aan verschillende formaten van devices waar het leesbaar op moet zijn
  • Zorg dat ook de kleinste letters leesbaar blijven als het formaat wordt aangepast
  • Test de infographic bij ‘een eindgebruiker’: snap je wat je ziet?
  • Promoot je infographic, dat gaat niet vanzelf. Zorg voor deel-buttons en vraag aan relaties of ze ‘m willen verspreiden

Opdracht uit 2015 voor:

vr rr vr zhz
vr zeeland vr haaglanden
vr Hollands midden